ישא מדברתיך – תחרות כתיבה לזכר שמשון אברהם יונגסטר