תוצאות חיפוש

אימתי הוא זמן סיום היום
הרב יאיר וייץ אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
אליהו ובין השמשות
הרב אברהם כהן שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
בין השמשות
הרב שמואל טל טל חיים שבת א | תורת החיים | תשע (מהדורה שנייה)
בין השמשות הלכה למעשה
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
בירור בעניין זמן בין השמשות דרבנו תם
הרב עידוא אלבה האוצר יד | תשעח
בעניין זמן קריאת שמע, תפילה והקרבת קורבנות
הרב זלמן נחמיה גולדברג אורות עציון לד | אור עציון | תשסה
בענין זמן בין השמשות
מרדכי צלקה מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
דין תוספת שבת
יוסי פרקש מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
זמן השקיעה בישוב מצפה יריחו
הרב יהודה קרויזר כתלנו יג | הכותל | תשן
זמני זריחה, שקיעה וצאת הכוכבים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות
איתמר גולדווטר מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
למשמעות המושג פלג המנחה
הרב יהושע כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
לסוגיית בין השמשות
הרב יצחק שילת מעליות ד | מעלה אדומים | תשמג
מהפך תודעתי בענין צאת הכוכבים לשיטת רבנו תם
הרב אלחנן סבתו מאורנו יא | מצפה יריחו | תשעב
מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות
יוסף מימון מאורנו ח | מצפה יריחו | תשסט
ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
פטירה בין השמשות לענין יארצייט
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין
הרב דוד יעקב הלוי אפלבום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
שקיעות מי יבין...
בעז אופן פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
תוספת למאמר אימתי הוא זמן סיום היום
הרב יאיר וייץ אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן