כי האדם עץ השדה / רוני שויקה 

כי האדם עץ השדה  

ולו ארבע עונות  

ימי חרפו, יושיט כפו  

ישן ודשן מגדנות  

יגמל אביו עת פרי יניב  

ישכים להחכים אמונות  

קרוב קיצו, רחק חפצו  

אוסף וכוסף ממונות  

ימיו כסתו, ישיר עליו  

מודה ושב מעונות.