אסופות

התכנית בנויה ממפגשים חודשיים, בכל פעם בישיבה אחרת. המפגשים יתקיימו בימים מתחלפים בשבוע (כלומר, לא כל המפגשים יתקיימו בימי חמישי בבוקר למשל) בדרך כלל בין השעות 11:00-17:00. בעז"ה יתפרסמו תאריכים מדויקים של המפגשים בתחילת השנה, כך שמשתתפי התכנית יוכלו להיערך בהתאם. למפגש שני חלקים: החלק הראשון הוא לימוד בחברותות של …

משמעות החיוב לפני זמן המצוה ב

א. בדף הקודם התחלנו לעסוק בשאלת משמעות החיוב לפני זמן המצוה (ראה כאן). למדנו את דברי הצל"ח לפיהם מצוות הקרבת קרבן פסח אינה מחייבת את האדם להתקרב לירושלים לפני זמנה, ובזמן המצוה, לאחר חצות היום, מי שנמצא בדרך רחוקה פטור הרי מהמצוה. לדבריו רק מצוות עליה לרגל מחייבת את האדם …

משמעות החיוב לפני זמן המצוה א

א. מה משמעות המצוה לפני זמנה? אילו פעולות היא מחייבת את האדם לעשות כדי שיוכל לקיימה בזמנה? פשוט שמצוות ארבעת המינים למשל מחייבת עוד לפני זמן המצוה לדאוג לבעלות על ארבעת המינים, ופשוט שמצוות סוכה מחייבת אדם לבנות סוכה. ומה עם מצוות קרבן פסח? האם היא מחייבת אדם לעלות לירושלים …

תדיר ושאינו תדיר ה – כשלא רוצה לקיים עכשיו את שתיהן

א. יהודה נוהג להתפלל ערבית כל יום במניין של תשע. הוא חוזר לביתו בחנוכה בשבע בערב ורוצה כמובן להדליק נרות. אולם, הוא מתלבט: איך הוא יכול להדליק נרות לפני תפילת ערבית וקריאת שמע, הרי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם! האם עליו להקפיד בחנוכה להתפלל ערבית במניין מוקדם יותר כדי להקדים את …

תדיר ושאינו תדיר ד – חיובא דיומא מול תדיר

א. נתבונן בסוגיה נוספת בעולם כללי הקדימה, סוגיה שמעמידה בסימן שאלה את היקפו של הכלל 'תדיר קודם'. הגמ' דנה בסדר הברכות בליל יו"ט ראשון של סוכות, איזו ברכה להקדים, ברכת שהחיינו או ברכת לישב בסוכה (סוכה נו.): איתמר, רב אמר: סוכה ואחר כך זמן, רבה בר בר חנה אמר: זמן …

תדיר ושאינו תדיר ג – מעלין בקודש או מקודש קודם

א. בדף הקודם (ראה כאן) למדנו את דברי הנימוקי יוסף על הקדמת טלית לתפילין בשל תדירותה, ואת השגותיו הרבות של בעל השאגת אריה. הב"י מביא בביתו את דברי הנימוקי יוסף (ב"י אור"ח כה): ואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין מיד (דברי הטור). מתוך דברי רבינו נראה שבתחלה מתעטף בציצית ואח"כ מניח …

תדיר ושאינו תדיר ב – דרבנן ורשות

  א. נמשיך ללכת במרחבי הסוגיה ונפנה לשאלה נוספת: מה סדר הקדימות במצוה דאורייתא מול מצוה דרבנן? למדנו שאחד מכללי הקדימות הוא 'כל המקודש מחבירו קודם את חבירו', וראינו שהגמ' מסתפקת מה הדין כאשר כלל זה מתנגש בכלל של תדיר קודם, תדיר מול מקודש. לכאורה לאור כלל זה ודאי שלכל …

אחת דיבר א-להים שתים זו שמעתי!

כרגיל, פסוק זה (תהילים ס"ב, יב) מתפרש בסימן קריאה. אינני מבין מדוע אני מוצא אותו ב'דף קשר' (גיליון 851) בסימן שאלה. בכלל, ביקש ידידי ורעי הרב משה ליכטנשטיין לכתוב שירה (מתוך מתח של התמודדות פנימית, כהגדרתו), ועלתה בידו רטוריקה, פולמוסית למדי, נגד שיטת הרב ברויאר בלימוד תנ"ך ("שיטה בעייתית, שנובעת מעולם …

אין מעבירין על המצוות מול כללים אחרים

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו לעסוק בסוגיית 'אין מעבירין על המצוות'. ריש לקיש הסביר שהסיבה לכך שמצוות דישון המזבח קודמת למצוות הטבת הנרות היא שהכהן נפגש תחילה עם המזבח, 'וכי עייל להיכל – במזבח פגע ברישא', ואין מעבירין על המצוות. רבא למד מדבריו הלכה בהלכות תפילין. רש"י פירש שהוא …