ישא מדברתיך ב – תחרות כתיבה לזכר שמשון אברהם יונגסטר