השקעה כספית במצוות

א. השקעה כספית במצוות פתיחה – לדף הלימוד

ב. השקעה כספית במצוות לא תעשה – לדף הלימוד

ג. מוכר כסותו ומחזר על הפתחים א – לדף הלימוד

ד. מוכר כסותו ומחזר על הפתחים ב – לדף הלימוד

ה. תקנת אושא – לדף הלימוד

ו. השקעה כספית בכיבוד הורים א – לדף הלימוד

ז. השקעה כספית בכיבוד הורים ב – לדף הלימוד

ח. השקעה כספית בהצלת נפשות – לדף הלימוד