ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ה
שנה תשסט
קטגוריות אגדה, התורה ולימודה, מישרים ה