ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות כללי, מישרים ו