ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ה
שנה תשסט
קטגוריות שבת, אגדה, מישרים ה