ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ה
שנה תשסט
קטגוריות שליחות ותנאי, כללי, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, מישרים ה