ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות פרק שני בבא מציעא, אבידה ומציאה, מישרים ו