ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ה
שנה תשסט
קטגוריות גלות וגאולה, חברה ומדינה, כללי, מישרים ה