ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ד
שנה תשסו
קטגוריות כללי, מישרים ד, גלות וגאולה, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש