ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות גלות וגאולה, פשיסחה, גור וסוכטשוב, רמח"ל ומהר"ל, מישרים ג