ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות תפילה וקריאת שמע, חינוך, התורה ולימודה, מישרים ו