ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות הקטן והמצוות, קטן בקניינים, מישרים ו