ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות תלמוד תורה, מישרים ג, פרק ראשון קידושין, התורה ולימודה