ישיבה ניר
כתב העת עלוני ממרא 121
שנה תשסח
קטגוריות שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה,