ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ), מישרים ג