ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות כללי, כללי, מישרים ג, גלות וגאולה