ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות תפיסת עולם כלכלית, מישרים ג, פרק ראשון בבא בתרא, חברה ומדינה כללי