ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יד
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום יד, גנזים, מידות מוסר נפש ועבודה