ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כז
שנה תשנז
קטגוריות אורות עציון כז, תשנז, כוונה בתפילה, כוונה ומצוות, פרק חמישי ברכות