ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו ו
שנה תשלד
קטגוריות כתלנו ו, ראש השנה ויום כפור, פרק רביעי ראש השנה