ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן ב
שנה תשס
קטגוריות פרי עץ הגן ב, משלי, פסיכולוגיה ותורת נפש יהודית, חכמה ותמימות