ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ו
שנה תשעב
קטגוריות הכי אתמר ו, הוצאה מרשות לרשות, פרק ראשון שבת