ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון יב
שנה תשמז
קטגוריות אורות עציון יב, תשמז, פרק שביעי חולין, איסור והיתר, תערובות