ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן א
שנה תשנח
קטגוריות פרי עץ הגן א, עדות שבטלה מקצתה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, כללי, פרק ראשון מכות