ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יד
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום יד, פרק תשיעי כתובות, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם, מחילה הפקר יאוש וסילוק