ישיבה קרית שמונה
כתב העת מאורות אמנה ב
שנה תשנח
קטגוריות מאורות אמנה ב, מיגו, פרק שלישי בבא בתרא