ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה ה
שנה תשנא
קטגוריות קול ברמה ה, אגדה, ברכות, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו