ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, פרק שני בבא בתרא, רוב - באיסור, בממון ובנפשות