ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת א
שנה תשלב
קטגוריות שעלי דעת א, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה, פרק שלישי קידושין