ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה יט
שנה תשנח
קטגוריות קול ברמה יט, תשנח, פרק ראשון סנהדרין, לא תסור ובית דין הגדול, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה