ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ו
שנה תשעב
קטגוריות הכי אתמר ו, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק כב שבת