ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים א
שנה תשסב
קטגוריות מישרים א, תשסב, חזרה מקניין ומהסכמה לקנות ומי שפרע, פרק תשיעי בבא בתרא, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת