ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ב
שנה תשסז
קטגוריות הכי אתמר ב, פרק ראשון גיטין, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה