ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת א
שנה תשלב
קטגוריות שעלי דעת א, פרק שני בבא בתרא, נזקי שכנים