ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, קניין חצר וארבע אמות