ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יד
שנה תשנט
קטגוריות בלכתך בדרך יד, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו