ישיבה נתיבות
כתב העת אסופות ה
שנה תשעו
קטגוריות אסופות ה, סנהדרין, פרק ראשון סנהדרין, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא