ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כה
שנה תשעג
קטגוריות מעלין בקודש כה, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, טומאת מת, אהל ופרה אדומה