ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד - ספק בירור והכרעה
שנה תשעה
קטגוריות חזקה, חזקה, פרק רביעי קידושין