ישיבה מכון התורה והארץ
כתב העת אמונת עתיך 105
שנה תשעה
קטגוריות אמונת עתיך 105, סיטומתא - קניין לא הלכתי, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם, מחילה הפקר יאוש וסילוק