כתב העת דברי עני
שנה תשעא
קטגוריות דברי עני, פת הבאה בכיסנין וגדרי פת, פרק שישי ברכות