כתב העת דברי עני
שנה תשעא
קטגוריות דברי עני, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., פסיקת הלכה, ספק ברכות להקל וברכה לבטלה