ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, שומר חינם ושכר, פרק שלישי בבא מציעא