ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 170
שנה תשסט
קטגוריות עלון שבות 170, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, פרק ראשון כתובות