כתב העת חבל נחלתו ז
שנה תשסח
קטגוריות חבל נחלתו ז, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, כללי, לפני עיוור לא תיתן מכשול