ישיבה ראש פינה
כתב העת בפקדיך אשיחה א
שנה תשעה
קטגוריות בפיקודיך אשיחה א, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין